Společnost INmapy byla založena v roce 2008 jako tvůrce klasických, ale i webových map. Od té doby se portfolio produktů rozšířilo a těžiště aktivit společnosti se přesunulo k výzkumu, vývoji a poradenství v oblasti geografických (prostorových) informací.

V rámci podpory infrastruktury prostorových informací v Evropě - INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) - vycházíme z legislativních i technických dokumentů navazujících na Směrnici 2007/2/ES a Zákon č. 123/1998 Sb. Zabýváme se všemi komponentami INSPIRE, tzn. navrhujeme a realizujeme metadata, pomáháme Vám při převodu struktury z Vaší databáze do INSPIRE struktury, publikujeme data pomocí síťových služeb, ale také řešíme otázky monitoringu a reportingu. Naše řešení opíráme o osobní zkušenost práce v Joint Research Centre (JRC) Evropské Komise.

V rámci metadatové podpory Vám pomůžeme utřídit Vaše prostorová data, navrhneme strukturu metadat a vytvoříme katalog prostorových dat, služeb, senzorů aj. V rámci tvorby metadat stavíme na standardech v této oblasti. Konkrétně pro tvorbu metadat využíváme především standardy ISO 19115, ISO 19119 a ISO 19139. Katalogy pak vytváříme v souladu s OGC (Open Geospatial Consortium) specifikací Catalog Service for Web (CSW).

Kromě výše uvedeného se zabýváme výzkumem a vývojem v oblasti prostorových informací. Například Vám pomůžeme transformovat Vaše data do schématu určeného standardem ve Vaší oblasti. Zabýváme se všemi kroky této transformace, převodem do jazyka GML (Geography Markup Language) či vytvořením dokumentace. Kromě toho máme zkušenosti s výzkumem a vývojem mapových aplikací pro oblasti krizového řízení, infrastruktury (zejména vododovů, kanalizací a elektrických sítí), zemědělství aj.

Tvorba webových map je od založení společnosti další z hlavních aktivit. Vytváříme různé typy map - od jednoduchých až po animované mapy. Kromě toho nabízíme také podporu v oblasti mapových serverů; ať jde o vytvoření nového mapového serveru u zákazníka nebo hostování mapového serveru na infrastruktuře společnosti INmapy, s.r.o.

INmapy, s.r.o.

info [zavináč] inmapy.cz

[zavináč] v adrese prosím nahraďte znakem @ (ochrana proti spamu)

Naše aktivity soustředíme zejména do následujících oblastí:

© 2008 - 2018 INmapy, s.r.o.

grafický návrh © 2013 Zetha design